Co to jest leasing?

Spośród wielu możliwości sfinansowania inwestycji w firmie, bardzo interesującym rozwiązaniem jest leasing. To rozwiązanie odmienne od kosztownego kredytowania inwestycji, czy też pozyskiwania na nie środków w inny sposób.

Co to jest leasing?

Leasing to umowa, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy w używanie określoną rzecz, w zamian za co leasingobiorca jest zobowiązany do płacenia (więcej…)

Leasing samochodu – Leasing-samochodu.pl. Dowiedz się więcej na temat informacji dotyczących leasing samochodu na portalu internetowym Leasing-samochodu.pl