co to jest leasing

Co to jest leasing?

Spośród wielu możliwości sfinansowania inwestycji w firmie, bardzo interesującym rozwiązaniem jest leasing. To rozwiązanie odmienne od kosztownego kredytowania inwestycji, czy też pozyskiwania na nie środków w inny sposób.

Co to jest leasing?

Leasing to umowa, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy w używanie określoną rzecz, w zamian za co leasingobiorca jest zobowiązany do płacenia (więcej…)